سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدایت شدگان

توپاکستان یه بازیی هم هس بنام بمب وسطی

یه بمب میزارن وسط تایمرش رو فعال میکنن بعد دورش جمع میشن

بعد شرط میزارن هرکی اول فرار کرد خره!!

من دیگ حرفی ندارم...

خخخخخ

خخخ

خخ

 

وقتی زنی به شوهرش میگه عزیزم من به تو اعتماد کامل دارم

ینی...درطی هفته گذشته موبایلت-کیفت

جیبت وده تا گردش آخر حساب بانکیت روچک کردم

 موردی نداشتآفرین

تهوع‌آور

تهوع‌آور


ارسال شده در توسط زهرامحمودی

روزی خواهیم فهمید از زندگی چیزی نداریم 

جز خاطراتی که آبمان میکند...

ÔÑãäÏå 

...

..

.

نبار باران زمین جای قشنکی نیست

من اهل زمینم:

خوب میدانم گل در عقدزنبور است ولی سودای بلبل دارد

وپروانه راهم دوست دارد...

 

دیالوگ مانگار پدر ژپتوبه پیناکیو:

چوبی بمان دنیای آدم ها سنگی است

.....

 

 


ارسال شده در توسط زهرامحمودی
<      1   2