سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدایت شدگان

قصاب داشت یه بچه ای روکه دزدی کرده بودرو تنبیه میکرد,حضرت علی رسیدندوفرمودند(آقای قصاب بگذار این بچه برود؛قصاب گفت:به تو

ربطی نداره ودستش روبرد بالاوگذاشت توصورت امام علی(زمان خلافتش هم بود)آقاسرش رو انداخت پایین و رفت،

مردم ریختند دور قصاب گفتند میدونی کی رو زدی؟قصاب گفت:نه فضولی میکرد زدمش.مردم گفتن زدی توصورت خلیفه مسلمین

قصاب ساطور رو برداشت دست خودشو قطع کرد.گفت دستی که خوردتوصورت مولا علی مال من نیست،..........

حالا دلشوداری یه چیزی بهت بگم؟امام زمان فرمودند

                              ( باهرگناهی که میکنی یه سیلی میزنی توصورت من)


ارسال شده در توسط زهرامحمودی