سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدایت شدگان

به بعضی هام باید گفت:مشکل ازتو نیست که نمیفهمی!

مشکل از منه که انتظار دارم تو بفهمی!!!

.........

.....

...

..

به بعضی هام باید گفت:دردلت عین یخچال واسه همه باز نکن بده!اصلا!

...........

...

..

به بعضیهام باید گفت:منطقی حرف زدن باتو مث آب دادن به گلای پلاستیکیه!خیلی خندهدار

خخخخخخخخ

خخخخخخ

خخخ

خخ

به بعضی هام بایدگفت: آدم بودن شعور میخواد......

وگرنه پسته وگردوهم مغز دارن.....!دهنم آب افتاد


ارسال شده در توسط زهرامحمودی