سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدایت شدگان

سوال کنکور سال آینده.قد:175.....وزن:75..وزن کلیپس رو حساب کنید

ههههههههههههههه

هههههه

ههه

جواب ایرانیا به یه ناشناس:دهه50حتما اشتباه فرستاده،،،دهه60بعد چن بارتکرار شما؟؟؟؟،،،دهه 70هنوز عرق اس خشک نشده u ؟،،،

دهه80کدوم یکی شون هستی؟فک میکنم اینطور که پیش میره یه مشت.....طرفیم!!!!!!!خسته کننده

خخخخخخخخخخخ

خخخخخخخخ

خخخخخ

خخخ

خارجیا باابداع کلمه ی LOL بجای کلمه یLoud out lauqhمثلا خواستن بگن مامبتکریم!!!!!!!!اما مبتکران ایرانی بابه کاربردن

(خخخخخخ)به معنی ::خیلی خوبه خدایی خیلی خندیدیم خیرنبینی::رکورد دار جهان شدند!!!!!!!!خیلی خندهدار

.....

....

میگن تو جهنم ترتیب روزا این جوریه:شنبه-عصرجمعه-عصرجمعه-شب امتحان-عصرسیزده بدر-31شهریور-عصرجمعه

"من برم توبه"خسته کننده


ارسال شده در توسط زهرامحمودی