سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدایت شدگان

روزی خواهیم فهمید از زندگی چیزی نداریم 

جز خاطراتی که آبمان میکند...

ÔÑãäÏå 

...

..

.

نبار باران زمین جای قشنکی نیست

من اهل زمینم:

خوب میدانم گل در عقدزنبور است ولی سودای بلبل دارد

وپروانه راهم دوست دارد...

 

دیالوگ مانگار پدر ژپتوبه پیناکیو:

چوبی بمان دنیای آدم ها سنگی است

.....

 

 


ارسال شده در توسط زهرامحمودی